Գործակալությունը առաջարկում է Փաստաթղթերի Ձևակերպում՝

- Առուվաճաքի/վարձակալության փաստաթղթերի ձևակերպում

- Առուվաճառքի/Վարձակալության պայմանագրերի ձևակերպում

- Առուվաճառքի/Վարձակալության պայմանագրերի նոտարական վավերացում

- Իրավունքի պետական գրանցում